Jalostus

Tervetuloa jalostustoimikunnan sivulle!
 
Kasvattajilla, jotka ovat yhdistyksen jäseniä, on käytössä jalostustoimikunnan ylläpitämä tietopankki. Jäsenkasvattaja, ole yhteydessä jalostustoimikuntaan saadaksesi liittymisohjeet!
 
Jalostustomikunta seuraa gööttien terveystilannetta, elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Se informoi näistä asioista Göötti-lehdessä erilaisin artikkelein ja ylläpitää Kasvattajien tietopankkia.
 
Jalostustoimikunnan vireillä olevat työt ovat nähtävillä Jamboard-taululla. Listassa ei ole toimikunnan vakituisesti seuraamia asioita (esim. urostiedustelut, geenitestitulosten julkaisu). Asioista informoidaan erikseen, kun niistä on tiedotettavaa.
 
Rodun jalostusta ohjaa jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), jonka mukaan uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä on 31 kpl vuonna 2021.
 
Jalostustoimikunta ylläpitää kasvattajalistaa, jotka täyttävät kasvattajalistan ehdot.
 
Pentuvälityksessä välitetään heidän pentueitaan ja myös muiden jo aikuisia koiria, jotka etsivät uutta kotia. Mahdollisista pentueista tai gööteistä ylipäätäänkin voi tiedustella pentuvälityksen yhteyshenkilöltä
 
Uroslistaan voi jokainen ilmoittaa uroksensa, sillä lisää uroksia kaivataan koko ajan.
 
Kasvattajille:
  • Kasvattajan tietopankki, johon jäsenkasvattaja saa oikeudet gmail-osoitteelleen jalostustoimikunnalta.
  • Pentueseurantalomake. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
  • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn. Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
  • Astutussopimus: word, näytöllä täytettävä pdf
 
Ohjeet kennelnimen hakemiseen (Kennelliitto)
 
Kyselyiden avulla kerätään tietoa koirista:
 
Tärkeitä linkkejä Kennelliiton www-sivuille kasvatukseen ja jalostukseen liittyen:
Suomen Kennelliiton jalostussivu
KoiraNet - Suomen kennelliiton jalostustietojärjestelmä
Omakoira-palvelu
Länsigöötanmaanpystykorvat ry