Rodun terveystilanne

Länsigöötanmaanpystykorva on pääsääntöisesti terve ja pitkäikäinen rotu. Valtaosa gööteistä tapaa eläinlääkärin harvemmin kuin kerran vuodessa, jos normaaleja rokotuksia ei oteta huomioon. Gööteillä esiintyy samoja sairauksia kuin muillakin roduilla, mutta verkkokalvosairautta lukuun ottamatta varsinaisia "tyyppisairauksia" ei ole. Rodun terveydentilaa seurataan kuitenkin aktiivisesti koko ajan vuositilastoissa ja terveyskyselyissä.
 
Terveystutkimukset 2000–2020
 
Kivesvika
Rodun pelastustyössä käytetyllä Mopsen-uroksella oli vain toinen kives, ja piilokiveksisyyttä esiintyy edelleen rodussa. Edellisessä terveyskyselyssä (2020) noin 9 % oli kivesvikaisia.
 Piilokiveksinen uros pitäisi kastroida.

Luuston ja nivelten sairaudet
Länsigöötanmaanpystykorva on kondrodystrofinen rotu, eli sen raajojen putkiluut ovat lyhentyneet. Lisäksi rodulla esiintyy hyvin yleisesti töpöhäntäisyyttä. Nämä luuston poikkeavuudet asettavat omat haasteensa rodun terveydelle. Eturaajat voivat olla liian taipuneet ja ulkokierteiset, jolloin niveliin kohdistuu ylimääräistä rasitusta. Tämä saattaa johtaa vuosien myötä nivelrikon kehittymiseen. Takaraajoissa ei ole vastaavaa ongelmaa. Huolimatta koirien mittasuhteista selkäongelmat ovat harvinaisia.
 
Selkä 
Alle 2-vuotiaista koirista voidaan selän osalta lausua välimuotoinen lanneristinikama (LTV) ja nikamien epämuotoisuus (VA). Yli 2-vuotiaille lausutaan lisäksi spondyloosi (SP) ja kalkkeutuneet välilevyt (IDD). Vuonna 2020 lausuttiin selkäkuvista LTV 73:lle ja VA 70 koiralle, ja lisäksi SP ja IDD 35 koiralle.

LTV1 (jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne) todettiin kuudella, LTV2 (symmetrinen) yhdellä ja LTV4 (6 tai 8 lannenikamaa) kahdella koiralla. IDD1 (aste 1, lievä) todettiin kolmella koiralla. VA1 (aste 1, lievä) todettiin viidellä koiralla. SP2 (aste 2, selkeä) todettiin yhdellä koiralla.

Hammaspuutokset 
Luotettavan tiedon kerääminen hammaspuutoksista on vaikeaa. Jalostustarkastuksissa puutokset kirjataan ylös, mutta luvut ovat todellisuudessa suurempia, koska kaikkia koiria ei jalostustarkasteta. Eniten puuttuu P1-hampaita, toiseksi eniten P2-hampaita. Huolestuttavaa on, että koiralta saattaa puuttua jopa neljä suurta poskihammasta (P3 ja P4). Hammaspuutoksiin tulee edelleen kiinnittää huomioita, jotta varsinkin suurten hampaiden (P3 ja P4) puutosten yleisyys ei kasva. Ongelmana on kuitenkin se, että hammaspuutos saattaa hypätä sukupolvien yli, joten myös esi-isien hammaspuutokset täytyy huomioida jalostusvalintoja tehdessä.

Silmät
 
Verkkokalvosairaus 
Rodulle tyypillinen etenevä verkkokalvosairaus on otettava vakavasti sen yleisyyden vuoksi. Markkeritestin, ja myöhemmin geenitestin avulla kantajia voidaan yhdistää geneettisesti terveisiin yksilöihin. Useilla koirilla sairaus on oireeton, mutta sokeutuneitakin koiria on joitakin. Yhdistys jatkaa jalostukseen käytettävien koirien silmätarkastussuositusta ja kannustaa tutkituttamaan myös vanhempien koirien silmiä. 
 
Kuolinsyyt, elinikä
Gööttien keski-ikä on noin 14 vuotta, ja jotkut göötit ovat eläneet yli 20-vuotiaiksi. Vanhenemisen myötä göötissä ilmenee muillekin koirille iän mukana tulevia oireita. Kuulo ja näkö saattavat heiketä, koiralla voi ilmetä virtsakiviä, kasvaimia tai sydämeen voi kehittyä vajaatoimintaa.


Lisätietoa
 
 

 

Länsigöötanmaanpystykorvat ry