Minunko urokseni jalostukseen?

Rodun elinvoiman ja terveyden kannalta on tärkeää pitää huoli sen monimuotoisuudesta. Yhtä tärkeää on se, ettei lähisukulaisilla teetettäisi pentuja kuin että käytetään mahdollisimman paljon eri yksilöitä jalostukseen. 
  
Vaikka pentulaatikossa olisi ajateltu jonkun pennun sopivan parhaiten jalostukseen, voi sen veli olla yhtä tärkeä tai jopa tärkeämpi. Pennun lähisukulaisten luonne, terveys ja tutkimustulokset vaikuttavat kaikki toistensa jalostuskäyttöarvoon. Täydellistä koiraa ei ole. Kasvattaja yleensä hakee uroksesta jotain ja dokumentoidut tiedot auttavat häntä löytämään sopivan sulhaskandidaatin. Pääsääntönä on, ettei kahta samaa vikaa yhdistettäisi. 
  
Rodun kannalta on tärkeää, että yhä useampaa urosta (ja myös narttua) käytettäisiin näyttelyissä, erilaisissa kokeissa, MH-luonnekuvauksessa ja/tai luonnetestissä sekä virallisissa terveystutkimuksissa, jotta ominaisuudet saadaan dokumentoitua. Vähintään kasvattajalle, mutta myös jalostustoimikunnalle on tärkeää tietää myös ei-dokumentoidut asiat terveydestä lähtien.
 

Ennen astutusta/jalostuskäyttötiedustelua 

Yhdistyksen pentuvälityksen ehtojen mukaan koiralla pitäisi VÄHINTÄÄN olla: 
 • Lonkkatulos A–C. Lähes kaikki eläinlääkärit voivat tehdä tämän, ja suositellaan tehtävän, kun koira on vähintään 1-vuotias. Koira rauhoitetaan röntgenkuvaukseen.
 • Silmäpeilaus silmäeläinlääkärillä. Joukkotarkastuksia voidaan tehdä myös muissa paikoissa. Kysy kasvattajalta, onko hänellä tarkempaa tietoa. Silmäpeilaustuloksen saa heti.
 • Näyttelytulos 2 x erittäin hyvä tai kerran erinomainen koiranäyttelyssä. Vaihtoehtona on jalostustarkastus arvosanalla hyväksytään jalostukseen. Jalostustarkastuksia järjestetään vuosittain.
 • Koiran elinikäinen jälkeläismäärä on rajoitettu, ja se lasketaan suhteessa syntyneiden koirien määrään.  Syntymätön pentue lasketaan 5 pennuksi.
Näitä tuloksia voi myös haluta: 
 • Polvilumpioluksaatiotutkimus
 • Selkälausunto, josta osa voidaan lausua vasta 2-vuotiaana.
 • Geenitestitulos (MyDogDNA). Gööteillä tärkeimpinä tuloksista katsotaan rodun PRA-muunnos, urikosuria, valkoisuus ja pitkäkarvaisuus. Jos ominaisuus on terve, koiraa voi käyttää mille tahansa koiralle. Kantajana koiraa pitäisi käyttää vain sille, jonka vastaava tulos on terve. Laskennallisesti kantaja-kantaja -yhdistelmästä 1/4 tulee olemaan altis, 1/4 terveitä ja 1/2 kantajia. Vastaavasti kuin hännän periytyminen. Geenitestauksella ei haluta jättää geeniltään altista (jos sillä ei ole kliinisiä oireita) koiraa jalostuksen ulkopuolelle, vaan sitä voidaan käyttää jalostukseen terveen kanssa.
 • Kyynärnivel, kts. tiedote (pdf) ja INCOC-lausuntopalvelu. 
 • Luonnetesti/luonnekuvaus.
 • Gööttien paimennustaipumustesti, joka pyritään järjestämään vuosittain.
Huomioithan, että näihin tutkimusajan saannista tutkimustuloksen saamiseen kuluu aikaa. Koiran saama tulos voi vaikuttaa sen jalostuskäyttömahdollisuuteen.
 
Rekisteröi tuontikoirasi Suomen Kennelliittoon, niin saat koiran kasvattajien tietoisuuteen. 

Ilmoita uroksesi yhdistyksen uroslistalle. Pidä tiedot ajan tasalla.
 
Millainen yhdistelmä olisi?
Mieti, minkälaiselle nartulle haluat antaa uroksesi. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että uros kannattaa antaa jalostuskäyttöön vain sellaiselle nartulle, jonka pentueesta itse olisit valmis ottamaan pennun. Selvitä ja pyydä tarvittaessa kasvattajalta lisätietoa nartusta ja sen taustoista, aikaisemmista astutuksista ja jälkeläisistä. Pyri tutustumaan narttuun etukäteen. Uroksen omistajana sinulla on siis oikeus olla antamatta urostasi nartulle, joka ei miellytä, jolla ei ole riittäviä tuloksia tai suunniteltu yhdistelmä ei muuten ole sinun mielestä tavoiteltava.
 
Vastuullinen kasvattaja etsii sulhaselle vaihtoehdon. Vaikka urosta pyydetään vaihtoehtoiseksi, se ei ole huono asia. Seuraavalla kerralla uroksesi voi ollakin ensimmäinen vaihtoehto. Kysy kasvattajalta, miksi hän on valinnut uroksesi. Selvitä, minkälaisissa olosuhteissa pentue kasvaisi.
 
Tutki itse yhdistelmästä, miten rodun jalostuksen tavoiteohjelman vaatimukset ja suositukset täyttyvät (pdf luku 6.2.) ja tutki Kennelliiton rekisteröinnin edellytykset. Voit aina pyytää lisätietoa jalostustoimikunnalta.
 

Astutusajankohta lähestyy

Onhan uroksen omistajatiedot Omakoirassa oikein? Omakoiran kautta pentujen rekisteröinti on nopeampaa.
Kasvattajan vastuulla on ilmoittaa sinulle, kun nartun juoksu alkaa. Yleensä nartulla on juoksu kaksi kertaa vuodessa, mutta poikkeuksia on. Juoksun alkua voi vain arvailla.
Nartulla on ns. tärppipäivät noin 10–14 vrk kuluttua juoksun alkamisesta. Vaihtelua esiintyy. Jos narttu asuu lähellä, se voi tulla kokeilemaan, miten uroksesi käyttäytyy, mutta kannattaa vaatia jonkinlaista näyttöä pitkämatkalaiselta. Näyttö voi olla toisen uroksen kiinnostus tai progesteronitesti.
 
Sinulle saattaa soittaa kasvattaja, joka on tulossa huomenna parhaat päivät omaavan narttunsa kanssa, selityksenä usein ”kun se valittu uros ei astunut”. Silloin kannattaa laittaa astumisen ehdoksi astutussopimukseen polveutumismääritysten tekeminen pennuille, jonka kustannukset kuuluu kasvattajan korvata. Toisinaan nimittäin varsinaista kiinnijäämistä astutustilanteessa ei tapahdu, mutta silti narttu voi olla kantava. Jos narttu astutetaan seuraavana päivänä toisella uroksella, voi nartun pennuilla pahimmassa tapauksessa olla kaksi eri isää! Tämä on hyväksyttävää, mutta pitää tehdä nimenomaan polveutumismääritys.
 
Astuminen voi tapahtua nartun kotona tai kasvattaja voi pyytää urosta omaan kotiinsa vierailemaan/lainaksi muutamaksi päiväksi. Joskus urokselle on hyvä, ettei oma omistaja ole lähettyvillä, vaan astutuksessa avustaa joku toinen henkilö. Kahden ensikertalaisen kanssa voi olla hyvä, että ne saavat "harjoitella" pitemmän aikaa. Uroksen omistajana sinä päätät, miten haluat tässä toimittavan.
 
Sovi astutuksesta ja korvauksista etukäteen:
 • Astutussopimus pitää ehdottomasti tehdä kirjallisena (Kennelliiton lomake). Sopimus on kahdenvälinen asia. Se pitää sisällään hyppymaksun ja astutusmaksun. 
 • Yleensä astutusmaksu eli nk. hyppymaksu maksetaan, kun narttu tuodaan astutettavaksi ja astutus on onnistunut. Jos kasvattaja hakee uroksen luokseen astumaan ja tuo takaisin, hyppymaksua ei makseta. Mahdollisen keinosiemennyksen kulut maksaa kasvattaja. Jos sinä joudut kuljettamaan urosta, voit pyytää siitä korvauksen. Tämä maksu maksetaan yleensä heti astutuksen jälkeen.
 • Kun pennut ovat syntyneet, maksetaan yleensä 10 % pennun myyntihinnasta uroksen omistajalle. Uroksen omistaja kuitenkin aina itse määrää astutusmaksun suuruuden. Kasvattaja ei voi rekisteröidä pentuja, ennen kuin maksu on maksettu ja uroksen omistaja on allekirjoittanut pentueilmoituksen. Pentumääräksi lasketaan usein kahden viikon ikäinen pentu, koska pikkupentuvaiheessa pentujen kuolleisuus on suurempi.
 • Kennelliitto ei suosittele, että pentuemaksuksi otetaan pentu syntyvästä pentueesta. On parempi suorittaa maksut erikseen: ottaa hyppymaksu ja asutusmaksu ja jos sopiva pentu syntyy, maksaa siitä maksunsa. Kasvattajalle on suhteettoman kallista, jos ainoana syntynyt pentu menee suoraan uroksen omistajalle.
 • Sopimukset allekirjoittavat kaikki uroksen ja nartun omistajat, jos heitä on useampia.
 

Astutuksen jälkeen

Astutuksen jälkeen kasvattaja laittaa nartun autoonsa. Tarkoituksena on, ettei narttua päästetä heti tarpeilleen.
Uusinta-astutus voi olla päivän tai parin päivän päästä. Pentumäärään ei ole vaikutusta, jos uros astuu monta kertaa peräkkäin. Päinvastoin, tulehdusvaara suurenee. 
 
Allekirjoita kasvattajan kanssa astutussopimus aikaisemmin sovituin ehdoin.
 
Noin kuukauden kuluttua nartusta alkaa näkyä, onko pentuja tulossa vai ei. Moni kasvattaja käyttää narttunsa silloin ultrassa. Noin 63 vrk astutuksesta pitäisi pentujen syntyä. Kun astutusmaksu on kokonaisuudessaan suoritettu, uroksen omistaja allekirjoittaa pentueilmoituksen ”astutustodistus -osan” tai hyväksyy pentueen sähköisesti Suomen Kennelliiton Omakoira-palvelussa.
 
Uroksen omistajana sinun tulee huomioida, että hyväksyessäsi pentueen rekisteröinnin, kuittaat samalla astutusmaksun suoritetuksi. Tämän jälkeen maksamatonta astutusmaksua on melko mahdotonta yrittää karhuta.
 
Jos mahdollista, käy katsomassa pentuja kun ne ovat 6–8 viikon ikäisiä. Omaa urosta ei kannata ottaa mukaan, vaikka se isä onkin.

 

Seuraa ja arvioi

Seuraa pentujen tietoja. Pennut saavat saman verran geenejä kummaltakin vanhemmalta.
Kasvattaja on vastuussa rahallisesti pentujen mahdollisista vioista (esim. kivesvika). Sekä narttu että uros vaikuttavat geeneillään koko rotuun. 
 
Mitä sinun uroksesi periyttää pennuille? Esiintyykö samaa asiaa monessa pentueessa? Pystyt sanomaan jälkeläisnäytöstä vasta, kun pennut ovat itse olleet terveystarkastuksissa jne. Mieti siis, annatko uroksesi monelle nartulle heti nuorena. Uros voi saada jälkeläisiä vielä 10-vuotiaanakin. Ei siis ole järkevää saada kaikki jälkeläiset nuorena.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry