Sääntömääräinen syyskokous

Vuoden 2020 syyskokous järjestetään lauantaina 14.11. klo 13 Varsinais-Suomen kennelpiirin tiloissa Turussa (Hiihtomajanpolku 20, 20701 Turku).
 
Valtakirjojen tarkistus aloitetaan klo 12. Kokoustilaan saa tuoda koiria.
 
Johtokunta on tehnyt poikkeussäännön aikarajaan, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi. Jäsenen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti johtokunnalle 14.10.2020 mennessä. Poikkeus aikarajaan johtuu siitä, että vallitsevan poikkeustilanteen takia sääntömääräiset kokoukset järjestetään niin lähekkäin, ettei sääntömääräistä aikarajaa pystytä toteuttamaan.
 
Kokouksessa keskustellaan jäsenkyselystä: miten saada positiivinen ilmapiiri ja miten voi vaikuttaa yhdistyksen toimintaan?
 
Tervetuloa!
 
---
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
 
Kokouksen työjärjestys:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. Hyväksytään yhdistykselle vuoden 2021 toimintasuunnitelma
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2021
 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2021
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 10. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan johtokunnan varajäsenet
 12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen
Länsigöötanmaanpystykorvat ry