Sääntömääräinen syyskokous

Vuoden 2018 syyskokous pidettiin 17.11. Sahalammella Kärkölässä. Kokouspäivä alkoi Genoscoperin luennolla.
 
Yhdistykselle valittiin kokouksessa uusi johtokunta vuodelle 2019:
 • Puheenjohtaja: Tiina Mäkelä
 • Varsinaisina jäseninä jatkavat: Katja Lepistö ja Elina Sarin 
 • Uudet varsinaiset jäsenet: Maija Henttonen, Kirsi Liikonen, Minna Järvenpääja Tuulikki Viitanen (toimintakausi 1 vuosi, koska jatkavia jäseniä on vain kaksi, Tiina Mäkelän siirtyessä puheenjohtajaksi. Äänestyksessä saadut äänet ratkaisevat.)
 • Varajäsenet: Taija Turunen ja Jenni Nurmi

Ansiomerkit jaettiin seuraaville henkilöille:
Juha Espo
Elina Kaisla
Outi Huuskonen
Milla Saari

Onnea kaikille palkituille!

Kokouksessa päätettiin myös, että jäsenmaksu on varsinaisilta jäseniltä 27 € ja perheenjäseniltä 13 €.
Muut jäsenmaksut pysyvät ennellaan. ÄLÄ MAKSA VUODEN 2019 JÄSENMAKSUA ENNENKUN OLET SAANUT SIITÄ LASKUN! 

 
---
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.
 
Kokouksen työjärjestys:
 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. Hyväksytään yhdistykselle vuoden 2019 toimintasuunnitelma
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2019
 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2019
 9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja
 10. Valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. Valitaan johtokunnan varajäsenet
 12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 14. Kokouksen päättäminen
Länsigöötanmaanpystykorvat ry