Gööttien silmäsairauden markkeri- ja geenitestin tulokset

Tässä listassa ovat ne silmasairausmarkkeri- ja geenitestitulokset, joille koiran omistaja on antanut julkaisuluvan rotujärjestölle. Jos tahdot koirasi tuloksen julkiseksi www-sivuille, lähetä lupa jalostustoimikunnan osoitteeseen goottijaltoimikunta [at] gmail.com. Tuloksia voi ilmoittaa MyDogDna-passin sertfikaattisivun kanssa. HUOM! Lähetä sertifikaattisivu sähköpostilla pdf:nä tai kuvana jalostustoimikunnalle. Suoraan MyDogDna-tietokannan kautta jaettuja tuloksia ei lisätä listaan.
 
Maininta epävirallinen tuloksen yhteydessä tarkoittaa, että koiran dna-näytettä ei ole ottanut virallinen näytteenottaja tai eläinlääkäri.
 
Tuloksen perään lisätään tieto sen virallisuudesta, eli onko tulos saatu Hannes Lohen tutkimusryhmältä tai MyDogDna-passista. Muussa tapauksessa tulos perustuu omistajan omaan ilmoitukseen.
 
Geenitesti on osa uutta MyDogDNA2018-testipaneelia. Markkeritestin ja geenitestin erottaa toisistaan "Markkeritesti"-nimestä.
 
Animal Health Trustin (AHT) laboratoriossa on löydetty varsinainen länsigöötanmaanpystykorvien PRA:ta aiheuttava mutaatiokohta, jonka avulla voidaan arvioida tarkemmin koiran riskiä sairastua länsigöötanmaanpystykorvien PRA:han.

Löydetyn MERTK-geenissä sijaitsevan LINE-1 insertion on havaittu korreloivan vahvasti gööttien PRA:n kanssa. PRA-sairauksille tyypillisesti myöskään gööttien PRA:n osalta kaksi perittyä mutaatiota ei välttämättä aiheuta oireita koiran eliniän aikana, vaan sairastumiriski on 20-kertainen. Tutkimuksessa havattiin, että 69 koirasta, joilla oli kaksi kopiota (PRA:ta aiheuttavasta) LINE-insertiosta, 57 koiraa sai PRA:n oireita.

PRA-mutaation löydöksen alkuperäisartikkeli
 
Listaa päivitetään pdf-muodossa. Uudet päivitykset on merkitty punaisella.

Markkeri- ja geenitestin tulokset (pdf)
Länsigöötanmaanpystykorvat ry