Yhdistys ja yhteystiedot

Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry rotujärjestö ja rekisteriseloste

Rotujärjestön tili
Nordea
IBAN FI11 1829 3000 0115 52
BIC NDEAFIHH
 
Rotujärjestön osoite
Minna Järvenpää, Harjupoluntie 77, 04630 Sääksjärvi, minnamjarvenpaa [at] gmail.com
 
Rotujärjestön yhdistysrekisteritiedot
Rek.nro: 158.587
Kotipaikka: Helsinki
Ensi rek.pvm: 14.05.1993
Nimi: Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry
 
Rotujärjestön Facebook-ryhmä (vain jäsenille) 
 
Johtokunta 2019
Puheenjohtaja
Tiina Mäkelä, +358 46 856 7537, gootti.johtokunta [at] gmail.com
 
Varapuheenjohtaja
Elina Sarin
 
Sihteeri
Jenni Nurmi, gootti.johtokunta [at] gmail.com
 
Jäsensihteeri
Maija Henttonen, goottijasen [at] gmail.com
 
Rahastonhoitaja
Minna Järvenpää, 040 - 742 1999, minnamjarvenpaa [at] gmail.com
 
Yhteyshenkilö jalostustoimikuntaan
Kirsi Liikonen,goottijaltoimikunta [at] gmail.com
 
Jäsenet
Taija Turunen
Elina Sarin
Tuulikki Sundell
 
Varajäsenet
Jenni Nurmi
 
Toimikunnat ja työryhmät
 
Matkalasku 2019
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry:n tietosuojaseloste (pdf)
 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017 (pdf)
Rekisteriseloste
 
Länsigöötanmaanpystykorvat – Västgötaspetsen ry:n henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste koskien yhdistyksen jäsenrekisteriä 
 
Rekisterin pitäjä
Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry
Puheenjohtaja Tiina Mäkelä, +358 46 856 7537, gootti.johtokunta [at] gmail.com
 
Yhteyshenkilö rekisterin käsittelyä koskevissa asioissa
Jäsensihteeri Maija Henttonen, Kauniainen, 050 - 350 6595 (soitot vain iltaisin), goottijasen [at] gmail.com
 
Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään yhdistyksen tiedottamiseen jäsenilleen yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti. Henkilötietoja voidaan käyttää myös yhdistyksen toteuttamaan mainontaan.
 
Rekisteriin talletettavat tiedot
Rekisteriin talletetaan yhdistyksen jäsenten henkilötiedot, yhteisöjäsenen osalta yhteyshenkilön tiedot: 
  • etu- ja sukunimi
  • katuosoite
  • postinumero ja -toimipaikka
  • puhelin- ja matkapuhelinnumero
  • faksinumero
  • sähköposti
  • kotisivun osoite
  • jäsenyyden laatu (varsinainen, ainais-, perhe- tai kannattava jäsen)
  • onko kasvattajan ilmoittama jäsen
  • onko rodun kasvattaja
 
Säännönmukaiset tietolähteet 
Jäsenten yhteystietoja hankitaan jäseniltä itseltään tai kasvattajalta, joka ilmoittaa kasvattinsa omistajan yhdistyksen jäseneksi, tällöin jäseneksi liitettävän suostumuksella.
 
Rekisteritietojen luovuttaminen
Rekisteritietoja luovutetaan yhdistyksen jäsenelle, jos tämä tarvitsee niitä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi, esim. jäsenlehden postitukseen. Tällöin tiedot voidaan luovuttaa joko sähköisenä tiedostona tai paperi- tai tarratulosteena. Tiedot on pidettävä ko. jäsenen hallussa ja palautettava yhdistykselle tai tuhottava, kun hän ei enää tarvitse niitä yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
 
Rekisteritietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille.
 
Rekisteritietojen suojaus
Manuaalinen ja sähköinen aineisto säilytetään yhdistyksen jäsensihteerillä, joka pitää huolen, ettei aineistoa käytetä tämän rekisteriselostuksen vastaisesti. Jäsensihteeri säilyttää aineistoja lukitussa tilassa ja tietokoneellaan salasanalla suojattuina.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry