Koirien (gööttien) geenitutkimukset

Hannes Lohen tutkimusryhmä eli virallisemmin Helsingin yliopiston ja Folkhäsanin tutkimuskeskuksen koirien geenejä tutkiva tutkimusryhmä kartoittaa koirien perinnöllisiä sairauksia aiheuttavia ja muihin perinnöllisiin ominaisuuksiin vaikuttavia geenejä.

Verinäytteen voi toimittaa tutkimusryhmälle Koirien geenitutkimus-sivustolla olevien ohjeiden mukaan. Erillisiä näytteiden ottotilaisuuksia järjestetään eri puolilla maata, mutta koirasta voi otattaa näytteen muun eläinlääkärikäynninkin yhteydessä. Näytteen mukana tulee lähettää koirasta näytteenottolomake.

HUOM. Näytteitä on kerätty jo vuodesta 2006 ja alkuaikoina näytteenottolomakkeessa ei ollut kysymystä "voiko tietoja luovuttaa rotujärjestölle". Suositeltavaa olisi, että jo näytteenotetuista koirista lähetetään tutkimusryhmälle päivitetty lomake saatesanoin "tietojen päivitys". Tämä auttaisi huomattavasti yhteistyötä yhdistyksen kanssa.

Kennelliitto aloitti DNA-testien tulosten sähköisen tallennuksen 15.2.2017. Lue lisää (pdf).

Tiedote (pdf): Uusi geenitesti länsigöötanmaanpystykorvilla esiintyvän verkkokalvon rappeuman testaamiseen

Länsigöötanmaanpystykorvat ry kannustaa koiranomistajia ja kasvattajia terveystutkimuksiin, mutta muistuttaa, että näytteiden otossa noudatettaisiin Kennelliiton ohjeita, jotta otetuista näytteistä olisi hyötyä myös rodun terveyden tutkimuksessa ja jalostuksessa. 
Kennelliiton ohjeet

Mija Janssonin artikkeli Preserve genetic analysis for the Swedish Vallhund (pdf) 

SKV:n Mean Kinship eli MK-lista (Excel)

 • MK-luku kertoo keskimääräisestä sukulaisuusasteesta populaation muiden yksilöiden kanssa. Mitä suurempi luku, sitä enemmän yksilöllä on sukulaisia joukossa. Jos koiralla on pieni luku eli se on listan alkupäässä, sillä on vähemmän sukulaisia populaatiossa. Listan loppupään koiralle olisi hyvä löytää pari listan alkupäästä. Ellei omaa koiraa löydy listalta, sen MK-luvun voi laskea ynnäämällä vanhempien luvut ja jakamalla saadun luvun kahdella.

 

Göötteihin liittyviä tutkimusprojekteja

 • Perinnöllinen retinopatia (J175, nykyisin KoiraNetissä muu verkkokalvosairaus) -tutkimus, jolloin olisi hyvä lähettää myös kopio silmätutkimuskaavakkeesta. Kopio tulee lähettää myös silloin, kun koiran silmät tutkitaan uudelleen.
  Kts. tiedote (pdf) tutkimuksen tämän hetken tilanteesta.
  Lausunto silmäsairauden markkeritestin käytöstä jalostuksessa (pdf)
  Markkeritestin tulokset
  Toukokuusta 2015 lähtien on mahdollista saada markkeritesti osaksi MyDogDNA-passia. Jo olemassaoleviin passeihin tiedon voi päivittää jälkikäteen. Aiheesta lisää Genoscoperin sivulta.
 • Kivesvikaisuus-tutkimus, johon tutkimusryhmä kaipaa verinäytteistä kivesvikaisista ja normaaleista koirista. Jos olet toimittanut jo verinäytteen koirasta tutkimusryhmälle, täytä lomake tutkimusmateriaalin päivittämiseksi.
 • Hammaspuutos, kyselylomake
 • Ääniarkuus, jolloin koirat
  1) pelkäävät kovia ääniä SEKÄ koiria, jotka
  2) eivät pelkää kovia ääniä. Kyselylomake
 • Arkuus, jolloin koirat
  1) osoittavat arkuutta vieraita ihmisiä sekä uusia tilanteita kohtaan SEKÄ
  2) koiria, jotka eivät yleensä pelkää tai jännitä yllämainituissa tilanteissa.
  Kyselylomake
 • Polven ristisideongelmat
 • Syöpä
 • Epilepsia
 • jne...


Lisätietoa
Koirien geenitutkimus (näytteenottolomakkeet)

Länsigöötanmaanpystykorvat ry