Jalostustarkastus

Jalostustarkastus on yksityiskohtainen koiran rakenteen tarkastaminen, mittaaminen ja dokumentointi. Tarkastuksessa otetaan myös kantaa koiran luonteeseen ja jalostuskäyttöön. Tarkastus ei ole näyttelyarvostelu eikä koirien mittaustuloksia verrata toisiinsa kilpailunomaisesti. Jalostustarkastuslausuntojen avulla yhdistys saa yksityiskohtaista tietoa gööttikantamme yksilöistä, ja nämä tiedot tulevat palvelemaan myös tulevia harrastaja- ja kasvattajasukupolvia. Omistaja saa tarkastuksesta itselleen nelisivuisen arvostelun.

Jalostustarkastuksia pyritään järjestämään vuosittain.

Jalostustarkastusten uuden järjestämisohjerungot ja anomuskaavake ovat hyväksytty. Jos haluat järjestää tarkastuksen, tutustu ohjeeseen ja täytä anomuskaavake. Lisätietoja saat jalostustoimikunnalta.

Jalostustarkastetut göötit

 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry