Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Kun pentue ilmoitetaan pentuvälitykseen, kasvattaja saa veloituksetta liittää yhden pennunostajan yhdistyksen jäseneksi. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:

 
Pentueen kasvattaja on
 • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
 • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, huolimatta siitä, oliko edellinen pentue pentuvälityksessä vai ei. Jos lomaketta ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen, vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • lonkkatulos on A, B tai C.
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
 • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
 • agressiivista, arkaa tai sairasta koiraa ei tulisi käyttää.
 • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2021 enimmäisjälkeläismäärä on 31 kpl.
 • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 • Länsigöötanmaanpystykorvien Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) vuosille 2018-2022 on esitetty seuraavasti:
  Yhdistelmien kohdalla suositellaan:
  - Kahta C-lonkkaista ei yhdistetä.
  - Sukusiitoskerroin ei ylitä 2 prosenttia KoiraNetin mukaan viidellä sukupolvella laskettuna.
  - Neljän sukupolven sukutaulussa ei ole samoja koiria.
  - Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi.

 
Pentueseurantalomake tulee palauttaa aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
Pentue syntynyt 17.12.2021: 1 uros (pi) ja 5 narttua (pi) --- Pennut alustavasti varattu
 
isä Karjakon Neropatti FI53910/16 PI
lonkat A/A |  selkä IDD0 LTV0 SP0 VA0 (2/19) | silmät ok (9/21)
J175-markkeritestin tulos AA
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | jalostustarkastuslausunto
välttävä paimennustaipumus | näyttelystä VASERT

emä Alla Tiders Gullan Godbit FI53046/18 PI
lonkat C/B | polvet 0/0 | selkä LTV0 VA0 (7/20) | silmät ok (7/20)
J175-markkeritestin tulos GG | geenitestin tulos altis
jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH | jalostustarkastuslausunto
näyttelystä SERT

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)
 
kasvattaja JORSAKIN
Sari ja Jorma Pitkänen, Liperi
kennel.jorsakin [at] gmail.com
 
____________________________________________________________________________________________________________________
 
Syntyviksi odotettavat gööttipentueet


____________________________________________________________________________________________________________________

Suunnitellut gööttipentueet
 
   
__________________________________________________________
 

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.
 
---
 
Uutta kotia etsii 6,5-vuotias kastroitu perusterve gööttiuros.
Etsii kotia, jossa ei ole (eikä koiran elinaikana tule) pieniä lapsia. Luonteeltaan ystävällinen, hyväntahtoinen ja oikein seurallinen, tulee toimeen ainakin narttukoirien kanssa. Viihtyisi uudessa kodissaan varmasti narttukoiran kaverina, mutta saattaa sopeutua ainoaksi koiraksikin. Asunut rivitalossa, ei välttämättä sovi kerrostaloon. Koira on luustokuvattu terveeksi ja pitäisi varmasti eri koiraharrastuksista. Sen kanssa on nuorempana käyty pari agilitykurssia, ja se on treenannut vähän tokoa. Lisätietoja ja yhteydenotot: norruska [at] gmail.com
 
__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry