Pentuvälitys

Pentuvälitys on yhdistyksen ylläpitämä palvelu, jossa välitetään tietoja kasvattajien pentueista veloituksetta. Pentueen kasvattajan tulee täyttää seuraavat ehdot:
 
Pentueen kasvattaja on
 • Länsigöötanmaanpystykorvat - Västgötaspetsen ry:n jäsen,
 • omistaa kennelnimen (kennelnimen ollessa useamman henkilön nimissä kaikkien on oltava rotujärjestön jäseniä),
 • palauttaa pentueseurantalomakkeen, kun pentue on 7 - 10 viikon ikäinen, huolimatta siitä, oliko edellinen pentue pentuvälityksessä vai ei. Jos lomaketta ei palauta, seuraavaa pentuetta ei oteta välitykseen, vaikka se täyttäisi seuraavat ehdot. Paperista tai pdf-muotoista pentueseurantalomakeita ei suositella enää käyttetävän!
 • Kasvattajat voivat tehdä yhdistelmiä suunnitellessaan jalostustoimikunnalle uroskyselyn (jalostustiedustelulomake). Kyselyyn vaaditaan vähintään yksi nartunomistajan oma ehdokas. Toimikunta etsii pentuvälityksen ehdot täyttäneelle nartulle 3-5 urosehdokasta, laskee mahdollisille yhdistelmille sukusiitoskertoimen ja ilmoittaa yhdistelmään tulevat linjaukset kuukauden kuluessa tiedustelun saatuaan.
 
Pentueen vanhempien tulee täyttää seuraavat vaatimukset:
 • lonkkatulos on A, B tai C.
 • virallinen silmäpeilaustulos on astutushetkellä korkeintaan 2 vuotta vanha, vanhemmilla ei ole diagnoosia/epäilyä rodulle tyypillisestä verkkokalvon degeneraatiomuutoksesta tai perinnöllisestä kaihista.
 • näyttelyssä vähintään 1*ERI (erinomainen) tai 2*EH (erittäin hyvä) tai on hyväksytty jalostustarkastuksessa.
 • uroksen elinikäinen enimmäisjälkeläismäärä Suomessa ei ole täyttynyt (5 % neljän viimeisen vuoden rekisteröintimäärästä). HUOM. Vuonna 2018 enimmäisjälkeläismäärä on 24 kpl.
 • jos narttu astutetaan ulkomaalaisella terveystarkastetulla uroksella, terveysvaatimukset ovat samat kuin kotimaisella uroksella astutettaessa. Ulkomaalaisella uroksella astutettaessa terveystarkastukset eivät ole pakollisia.
 • Länsigöötanmaanpystykorvien Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) vuosille 2018-2022 on esitetty seuraavasti:
  Yhdistelmien kohdalla suositellaan:
  - Kahta C-lonkkaista ei yhdistetä.
  - Sukusiitoskerroin ei ylitä 2 prosenttia KoiraNetin mukaan viidellä sukupolvella laskettuna.
  - Neljän sukupolven sukutaulussa ei ole samoja koiria.
  - Samaa yhdistelmää ei suositella uusittavaksi.


Pentueseurantalomake tulee palauttaa jalostustoimikunnalle aikaisintaan 7 viikon ikäisistä pennuista. Jos kasvattajalle on tulossa uusi pentue ennen kuin edelliset pennut ovat 7 viikon ikäisiä, tulee ensimmäisen pentueen pentueseurantalomake palauttaa viimeistään kun pennut ovat 10 viikon ikäisiä. Muutoin toisen pentueen tiedot poistetaan pentuvälityksestä.
 
Lähetäthän ystävällisesti webmasterille (goottiwww [at] gmail.com) pentueen tiedot ja muista ilmoittaa myös pentujen syntymästä ja varaustilanteen muutokset. Syntynyttä pentuetta koskevat tiedot poistetaan automaattisesti listalta, kun sen syntymästä on kulunut 2 kk. Kasvattajan ilmoituksesta pentueen tiedot voidaan pitää näkyvissä pidemmänkin ajan.
 
Lomakkeita:
Puheenjohtajan kirje (pdf) | Rotuesite (pdf) | Kauppasopimuksen liite (pdf) | Jäsenkaavake (pdf) | SKL:n lomakkeet
 
Sivun alalaidassa on kerrottu tarkemmin taulukossa esiintyvistä lyhenteistä.
 
Syntyneet gööttipentueet
 
♦ Pentue syntynyt 14.10.2019: 4 urosta (2 tö) ja 4 narttua (3 tö) --- pennut alustavasti varattu

isä Satumainen Armas Ainokainen FI56818/15 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 1/0 | polvet 0/0 | selkä VA1 LTV0 (5/17) | silmät ok (7/19)
geenitestin tulos normaali | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
MH-luonnekuvattu | näyttelystä SERT | hyvä paimennustaipumus

emä FI MVA Jorsakin Pätevä Pimu FI10663/16
lonkat B/B | kyynärnivel 1/0 | polvet 0/0 | selkä VA0 LTV0 (11/17) | silmät ok (10/17)
geenitestin tulos kantaja | välttävä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 1,24 %)

kennel JORSAKIN
Sari Pitkänen, LIPERI
p. 040 - 773 6953, jorsakin [at] gmail.com
__________________________________________________________
 
Pentue syntynyt 30.9.2019: 4 urosta (pi) ja 3 narttua (pi) --- pennut alustavasti varattu

isä Fennican Qwingis FI51620/17 PI
lonkat C/C | polvet 0/0 | silmät ok (1/19)
näyttelystä SERT

emä Kompiaisen Diivan Elkein FI11163/14 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | silmät ok (9/18)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva EH
agility MINI1 | välttävä paimennustaipumus

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kennel HESMOVALLS 
Monica Äijälä, Bastnäsintie 244, 04170 PAIPPINEN
p. 040 - 593 2600, hesmovalls [at] gmail.com
____________________________________________________________________________________________________________________

Syntyviksi odotettavat gööttipentueet
  
vko 43
 
isä (C.I.B) FI NO LT LV MVA JV-17 HEJW-17 Danga's Botvid Thorson FI55301/16 TÖ
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 (incoc) | polvet 0/0 | selkä IDD0 VA0 LTV0 SP0 (12/18) | silmät ok (1/19)
J175-markkeritestin tulos AG

emä Adavalls Eleganta Emilie FI56920/15 PI
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | silmät ok (11/17)
geenitestin tulos normaali | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI
näyttelystä SERT
 
pentue KoiraNetissä (ss 0,99 %)
 
kennel ADAVALLS
Ada Walder, Snettansintie 23, 02740 ESPOO
p. 050 - 354 1345, ada.walder [at] hotmail.com
__________________________________________________________
 
vko 44
 
isä FI SE EE MVA Hjärtefröjden's Jetfire FI46510/18 PI
lonkat B (ulkomainen tulos) | polvet 0/0 | silmät ok (10/18)
geenitestin tulos kantaja | jalostustarkastettu: kokonaiskuva ERI

emä Maiskis Timanfaya FI56158/16
 TÖ
lonkat B/B | kyynärnivel 0/0 | polvet 0/0 | selkä LTV0 VA0 (2/18) | silmät ok (2/18)
näyttelystä VARA-SERT

pentue KoiraNetissä (ss 0,20 %)

kennel MAISKIS
Maija Henttonen, KAUNIAINEN
mhenttonen [at] hotmail.com
__________________________________________________________

Uutta kotia etsivät göötit
 
Tilanteissa, joissa pitää etsiä uutta kotia länsigöötanmaanpystykorville, voi ilmoittaa tiedot webmasterille. Koiran tiedot pidetään sivulla kuukauden, jos omistaja ei ilmoita jatkoajan tarpeesta. Väärinkäytösepäilyssä yhdistyksellä on oikeus poistaa ilmoitus.
 
---
 
__________________________________________________________

Pentuvälityksessä käytettyjen lyhenteiden selityksiä
 
MVA = muotovalio
C.I.B = kansainvälinen muotovalio
AVA = agilityvalio
TVA = tottelevaisuusvalio
JVA = jälkivalio
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä
MH = luonnekuvaus
BH = käyttäytymiskoe
LTEP = hyväksytty luonnetesti
TÖ = töpöhäntä
PI = pitkä häntä
H = Ruotsissa kuvatut terveet lonkat
A/B/C = Suomessa kuvattujen lonkkien kuvaustulos
ok = terveet silmät 
muunlainen silmämerkintä >> kts. tarkemmin
 
Selkämerkinnät (0 = ei muutoksia, kts. tarkemmin):
SP0–SP4 = spondyloosi
IDD0–IDD3 = kalkkeutuneet välilevyt
VA0–VA4 = nikamien epämuotoisuus
LTV0–LTV4 = välimuotoinen lanneristinikama


Pentueen sukusiitosprosentti on laskettu 5:llä sukupolvella ja luku on ilmoitettu KoiraNetin mukaan. Sukusiitosprosentti tulee Kennelliiton ohjeiden mukaan olla alle 6 % ja rodun jalostusohjelmassa suositellaan olevan jopa alle 2 %.
Länsigöötanmaanpystykorvat ry