Rodun terveystilanne

 
Rekisteröityjen länsigöötanmaanpystykorvien lukumäärä Suomessa 1990-2020

Vuositilastot (pdf): 2018 | 2017

Vuodesta 1988 lähtien Suomessa on rekisteröity yhteensä 2 865 länsigöötanmaanpystykorvaa. Koiria on tuotu ja tuodaan pääasiassa Ruotsista, mutta yksittäisiä koiria on myös muista maista.

Kaiken kaikkiaan länsigöötanmaanpystykorva on alkukantainen ja terve rotu. Gööttien keski-ikä on noin 14 vuotta, ja jotkut göötit ovat eläneet yli 20-vuotiaiksi. Vanhenemisen myötä göötissä ilmenee muillekin koirille iän mukana tulevia oireita. Kuulo ja näkö saattavat heiketä, koiralla voi ilmetä virtsakiviä, kasvaimia tai sydämeen voi kehittyä vajaatoimintaa.

Suurin osa rodun edustajia nuorena kohdanneista vaikeista sairauksista (legg-perthes, maksashunt, epilepsia) ovat olleet yksittäistapauksia. Joillakin yksilöillä on ilmennyt allergisuutta. Vaikka göötti on pitkäselkäinen rotu, välilevytyrät tai -pullistumat ovat rodun parissa erittäin harvinaisia. Muita gööttejä vaivaavia vikoja ovat piilokiveksisyys ja hammaspuutokset. Rodun pelastustyössä käytetyllä Mopsen-uroksella oli vain toinen kives, ja ominaisuus putkahtaa esille useammin kuin monessa muussa rodussa. Hammaspuutoksia esiintyy yleisimmin premolaarihampaissa (kulmahampaiden jälkeen tulevat pikkuhampaat). Useimmiten hampaita puuttuu yksi tai kaksi, mutta niitä voi puuttua jopa viisi tai kahdeksan, mikä on kuitenkin harvinaista. Vika ei itsessään haittaa koiran elämää mitenkään, mutta jalostustyössä se on otettava huomioon. Piilokiveksisyys on pennun hintaa alentava vika, eikä piilokiveksistä urosta voi käyttää näyttelyissä tai jalostuksessa. Agilityssä ja tokossa kivesvikaisella uroksella voi kilpailla. Länsigöötanmaanpystykorvan pennuilla on esiintynyt myös muutamia kitalakihalkiota. Länsigöötanmaanpystykorva ei kuulu PEVISAn, eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman, piiriin.

Joulukuusta 2016 lähtien göötit voivat saada virallisen selkälausunnon kalkkeutuneista välilevyistä (IDD). Lue tiedote Kennelliiton sivuilta.

Kyynärnivelien inkongruenssilausunnot kirjataan jälleen jalostustietojärjestelmään. Lue Kennelliiton tiedote 9.12.2020.

Gööttien terveystilastot KoiraNetissä

Vuosina 2000 - 2020 tehdyt terveystutkimukset
 
Lonkat
Kuvattuja koiria on yhteensä 1288, joista terveitä (molemmat lonkat A tai B) on noin 70 %. Luvuissa ei ole huomoitu koiria, jotka on kuvattu useampaan kertaan.
 
Näissä laskelmissa lonkkatulos on ryhmitelty huonomman lonkan mukaisesti, esim. AB-lonkkatulos => B ja AC => C. Toki tulee muistaa, että AB lonkat ovat paremmat kuin esim. B.

Polvet
Tutkittuja koiria on yhteensä 854.

Kyynärnivelet 2000 - 2018
Tutkittuja koiria yhteensä 772.
Huom! Kyynärniveliä ei lausuttu vuosina 2019 - 2020 Kennelliitossa eikä tuloksia tallennettu KoiraNettiin. Lausunnot kirjataan jälleen KoiraNettiin 1.1.2021 alkaen, ks. tiedote.

Silmät
Tutkittuja koiria on yhteensä 1636.
 
Huom. Osa koirista on peilattu useampaan kertaan ja samalla koiralla voi olla useita eri diagnooseja samalta peilauskerroilta. Näitä ei ole laskettu erikseen. Ohessa yleisimmät silmädiagnoosit.
 

Länsigöötanmaanpystykorvien silmiä ei ole perinteisesti tutkittu. Vuonna 2000 Suomessa kuitenkin vietiin silmätutkimukseen 7-vuotias uros, jonka näkö oli selvästi heikentynyt. Tällä koiralla todettiin PRA, minkä vuoksi rodulle järjestettiin ensimmäinen silmien joukkotarkastus. Sairaita koiria löytyi lisää ja useat niistä olivat sukua keskenään. Muutokset silmän verkkokalvolla osoittautuivat rodulle tyypillisiksi, ja Kennelliitto alkoi käyttää sairaudesta ensin koodia J175, sitten degeneraatiomuutos ja nykyisin Muu verkkokalvon sairaus. Muutokset näkyvät verkkokalvon etenevänä rappeutumana, johon ei kuitenkaan yleensä liity verisuonimuutoksia. Tyypillisiä ovat hyperreflektiiviset läiskät verkkokalvon reuna-alueilla. Muutokset ilmenevät yleensä vasta 4-vuotiaana tai vanhempana. J175-tapauksia on vuosina 1990–2017 todettu 104 tutkitulla länsigöötanmaanpystykorvalla. Lisäksi on koiria, joilla on muu verkkokalvon sairaus epäily.
 
Selvitykset mahdollisuudesta sairauden toteamiseksi geenitestillä on aloitettu (ns. Hannu Lohen geenitutkimus). Tulokset kertovat, että kyseessä on perinnöllinen PRA-muutos. Lohen tutkimuksen mukaan länsigöötanmaanpystykorvien retinopatia johtuu MERTK-geenin toimintahäiriöstä. Markkeritesti ilmoittaa, kuinka suuri todennäköisyys koiralla on sairastua. Aiheesta voi lukea lisää Lohen tutkimusryhmän tiedotteesta (pdf).
 
 
Uusi geenitesti länsigöötanmaanpystykorvilla esiintyvän verkkokalvon rappeuman testaamiseen, tiedote (pdf).
 
Animal Health Trustin (AHT) laboratoriossa on löydetty varsinainen länsigöötanmaanpystykorvien PRA:ta aiheuttava mutaatiokohta, jonka avulla voidaan arvioida tarkemmin koiran riskiä sairastua länsigöötanmaanpystykorvien PRA:han. Löydetyn MERTK-geenissä sijaitsevan LINE-1 insertion on havaittu korreloivan vahvasti gööttien PRA:n kanssa. PRA-sairauksille tyypillisesti myöskään gööttien PRA:n osalta kaksi perittyä mutaatiota ei välttämättä aiheuta oireita koiran eliniän aikana, vaan sairastumiriski on 20-kertainen. Tutkimuksessa havattiin, että 69 koirasta, joilla oli kaksi kopiota (PRA:ta aiheuttavasta) LINE-insertiosta, 57 koiraa sai PRA:n oireita.
 
 
Länsigöötanmaanpystykorvat ry